KURULUŞUN GENEL TANITIMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuri KÜÇÜKAKKAYA, 08.09.2015 tarihinden itibaren Emirdağ Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde Kuruluş Müdürü olarak görev yapmaktadır. 1977 Seyitgazi  doğumlu olup; lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Emirdağ Devlet Hastanesinde görev yapmakta iken Emirdağ Huzurevi Müdürlüğü’ne  Kuruluş Müdürü olarak görevlendirilmiş.
MİSYON
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
VİZYON
Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.
A)Görevleri:
60 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik bakım hizmeti vermektedir.   
Kuruluşumuz 54 normal bakım, 14 özel bakım olmak üzere 68 yatak kapasitelidir.
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler:
a) Huzurevlerine Kabul Koşulları
1-) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2-) Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
3-) Ruh sağlığı yerinde olmak,
4-) Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5-) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
6-) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.
 
b) Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları
1-) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2-) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,
3-) Ruh sağlığı yerinde olmak,
4-) Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5-) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
6-) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.
 
c) Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek kişilerden (yaşlılardan) istenen belgeler
1-) Dilekçe
2-) T.C Kimlik No Beyanı
3-) Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
4-) Sağlık Raporu (*)

(*)Sağlık Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.
B)Teşkilat Yapısı:
Emirdağ Huzurevini yaptırmak için 1990 yılında Emirdağlılar tarafından Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuştur. Söz konusu Dernek daha sonra 1993 yılında huzurevi binasının temelini atmıştır. Maddi imkansızlıklar nedeniyle temel atımından sonra 1993-1998 yılları arasında bina inşaatına ara verilmiştir. Dernek maddi imkanlarını genişlettikçe binanın inşaatına 1998-2005 yılları arasında devam etmiştir. Huzurevinin bazı odaları hayırsever Emirdağlı vatandaşlar tarafından döşetilmiştir.  Daha sonra diğer odaların döşenmesi, binanın eksikliklerinin tamamlanması ve işletime açılması için 19.09.2005 tarihinde Emirdağ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Emirdağ Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile SHÇEK Genel Müdürlüğüne bir protokol çerçevesinde karşılıklı imzalanarak devredildi.
Kuruluşumuz halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İl düzeyinde ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlıdır.
C)Kadro Ve Personel Durumu:
                          Kadrolu Personel
Kuruluş Müdürü
1
Kuruluş Müdür Yardımcısı
1
Öğretmen
1
Sosyal Çalışmacı
1
V.H.K.İ
1
Hemşire
2
Yurt Yönetim Memuru
1
Ayniyat Saymanı
1
Din Görevlisi
1
Hizmetli
1
Özel Hizmet Alımı Personel
Sosyolog
2
Güvenlik Elemanı
4
Yaşlı Bakım Elemanı
15
Temizlik Elemanı
10
Teknisyen Yardımcısı
1
Kalorifer Yakma-Bakım Personeli
2
Mutfak Personeli
5
Ek Ders Karşılığı Çalışan Personel
Sağlık Personeli
5
 
 
D)Bina, Lojman ve Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesislerin Durumu:
Emirdağ Huzurevi 46801 m2 lik bir arazi üzerinde faaliyet göstermektedir.
Bina 3 katlı olup 3600 m2 alan üzerine inşa edilmiştir. Birinci katta; idari kısım, yemekhane, hizmet bölümleri ve kalorifer odası bulunmaktadır. Halen 2 ve 3. katta yaşlılarımıza yönelik bakım hizmeti yürütülmektedir.
E)Araç Makine Parkı ve Teçhizat Durumu:
Araç Kiralama yoluyla tedarikçi firma tarafından Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti satın alınmakta ve  1 Şoför çalıştırılmaktadır.
İletişim
Adres              : Menderes Mah. Said Nursi Cad. No:39
Tel                   : 0 272 442 54 00
Fax                  : 0 272 442 54 27
E-Mail             : emirdaghuzurevi@hotmail.com